Objektumok memóriakezelése

Dobra Gábor · 2019.02.27.

A mai óra célja az érték szerint kezelhető objektumok, és azok memóriakezelésének megismerése.

Felkészülés a gyakorlatra

1. Mitírki

Tegyük fel, hogy a kommenttel ellátott sorok a kommentben szereplő számot írják ki a képernyőre. Mit írnak ki a main-ben szereplő kifejezések? (Forrás: infocpp)

class String
{
  char *p;
  unsigned int len;
public:
  String();                // 1
  String(const char*);          // 2
  String(const String&);         // 3
  String& operator=(String const&);    // 4
  ~String();               // 5

  String operator+(String const&) const; // 6
  char& operator[](int);         // 7
  const char& operator[](int) const;   // 8
  const char* c_str() const;       // 9
};

String f1()
{
  String s("hello");
  return s;
}

void f2(String s)
{
  std::cout << s.c_str() << std::endl;
}

int main()
{
  String s1("mitírki");
  String s2;
  String s3 = s2;
  String s();

  char c = s3[3];
  s2 = s3;
  s2 = s3 + s1;

  String s4 = f1();
  f2(s4);
  f2("hello");
}
Megoldás
int main()
{
  String s1("mitírki");  // 2
  String s2;       // 1
  String s3 = s2;     // 3
  String s(); // most vexing parse, függvénydeklaráció!

  char c = s1[3];     // 7
  s1[5] = c+1;      // 7
  s2 = s3;        // 4
  s2 = s3 + s1;      // 6 1? 3 5 4 5

  String s4 = f1();    // 2 [3 5] [3 5]
  f2(s4);         // 3 9 5
  f2("hello");      // 2 9 5

  // 5 5 5 5
}

Jelmagyarázat:

 • 1?: az operator+ belül valamilyen konstruktort használ, hogy létrehozza az objektumot, amit visszaad, de nem tudjuk, hogy melyiket.
 • [3 5]: a fordítónak megengedi a szabvány, hogy ott egy vagy két másolatot kioptimalizáljon, Return Value Optimization (RVO) a jelenség neve.

2. std::string és std::vector

A gyakorlatvezető segítségével ismerkedjetek meg az std::string és az std::vector alapvető használatával!

Összefoglaló

std::string

 • dinamikus sztring típus, #include <string>
 • hasonló az előadáson / jegyzetben látotthoz
 • méret lekérdezése: str.size() vagy str.length()
 • indexelés: str[i], nem ellenőriz túlindexelést!
 • összefűzés: van operator+ és operator+=

std::vector

 • dinamikus tömb típus, #include <vector>
 • vektor: szám-N-es, vagy nem is feltétlen számokból, hanem bármilyen típusból
 • kacsacsőrök közt kell megadni, hogy milyen típusú elemeket akarunk benne tárolni: std::vector<int> vagy akár std::vector<std::string>
 • méret lekérdezése: vec.size()
 • indexelés: vec[i], nem ellenőriz túlindexelést!
 • végére fűzés: vec.push_back(elem), megnyújtja a tömböt

3. Sztringmegfordítás

Aki O(n²) fordít meg egy stringet, annak nem is árt egy kis tréning. :)

Forrás

Írj függvényt, ami megfordít egy std::string-et! Adjatok minél többféle megoldást!

4. További feladatok

Oldjuk meg az alábbi feladatokat!

Nyugodtan kérdezzetek a gyakorlatvezetőtől, hogy "van-e olyan művelete a sztringnek / vektornak, hogy..." mert valószínűleg van, és szabad is használni.

 • Írj függvényt, ami visszaadja egy sztring madárnyelvesített másolatát!
 • Írj függvényt, ami visszaadja a számot római számként!
 • Írj függvényt, ami visszaadja egy szám prímtényezőit!
 • Írj függvényt, ami visszaadja egy tömb csak páros elemeit!
 • Írj függvényt, ami visszaadja a 3-jegyű tükörszámokat (aba-alakúakat)!
 • Írj függvényt, ami visszaadja egy másodfokú egyenlet megoldásait (0, 1, 2 db).
 • Írj függvényt, ami egy sztringet elválaszt valamilyen karakter mentén (boost::split)! Pl. szetvalaszt("a,b,c", ',') -> {"a", "b", "c"}
Megoldás