Öröklés

Dobra Gábor · 2019.03.14.

A mai óra célja az öröklés használatának és nyelvi elemeinek megismerése.

Felkészülés a gyakorlatra

1. Örökléssel kapcsolatos fogalmak

A gyakorlatvezető segítségével tekintsétek át a fontosabb örökléssel kapcsolatos fogalmakat!

Összefoglaló
 • öröklés
 • ősosztály
 • leszármazott
 • virtuális függvény
 • tisztán virtuális függvény
 • absztrakt osztály
 • :public. (A :private és a :protected nem öröklés!)
 • protected:
 • polimorfizmus
 • viselkedés
 • bővítés, felüldefiniálás
 • kompatibilitás
 • szeletelődés

Tisztázzátok a polimorfizmus fogalmát!

Megoldás

A polimorfizmus jelentése: többalakúság, az öröklés nyújtotta polimorfizmusnál általánosabb fogalom. Az öröklésnél az ősosztály viselkedése az, ami polimorf, méghozzá futásidőben derül ki, hogy hogyan (bárki írhat leszármazottakat, tehát nyitott végű). Szintén polimorf még:

 • C-ben az osztás működése: 1/2 == 0, de 1.0/2 == 0.5, mert az operator/ más típusú operandusokra máshogy viselkedik. Fordítási időben dől el, hogy mikor melyik.
 • C++-ban általánosabban: az operator overload, szintén fordítási idejű.
 • Még általánosabban: függvényoverload, szintén fordítási idejű.
 • template, ami akár a fenti fordítási idejű cuccok kombinációjából is eredhet, lásd a példát.
 • [union, tagged union, variant, futásidejű, zárt végű.]

Fordítási idejű polimorfizmusra két példa egyben (az operator+ és a duplaz függvény is polimorf):

template<typename T>
T duplaz(T const& x)
{
  return x + x;
}

std::cout << duplaz(5) << std::endl;
std::cout << duplaz(std::string("hello")) << std::endl;

Ennek ellenére, ha valaki csak általánosságban beszél polimorfizmusról, valószínűleg az öröklésre gondol, szakcikkekben is szeretik összekeverni.

2. Tic-tac-toe, kiindulás

Írjunk tic-tac-toe játékot! Legyen paraméterezhető a játékosok stratégiája!

Milyen osztályok fognak kelleni a modellezéshez?

Megoldás
 • mező: legyen most char, X, O, szóköz karakterekkel, szorgalmi átírni enumra.
 • tábla: legyen most egy typedef char tabla[3][3]; ami nem szerencsés, szorgalmi osztályt írni a helyére.
 • játék: egyelőre nincs rá szükség, elég lesz egy jatszma_lebonyolit függvény
 • játékos: az ősosztály. Viselkedése: "eléd rakok egy táblát, megmondom, melyikkel játszol te, és mondd meg, mi lesz a következő lépésed!"
 • játékos leszármazottai
class1

3. Tic-tac-toe, játékosok

Írjuk meg a Jatekos osztályt! Milyen interfésze van egy játékosnak?

Megoldás

Fontos, hogy a játékos nem módosíthatja a táblát, hogy ne tudjon "csalni", ezért const&-et kap rá. A visszatérési értékében jelzi, hogy hova akar lépni, és majd a lebonyolító lép helyette! Az egyes leszármazottaknak kell megadnia a stratégiát, ezért virtuális a függvény. Bárki meghívhatja rajta, ezért public. Itt nem tudjuk implementálni, ezért tisztán virtuális, aminek a nyelvi eleme az = 0.

class Jatekos
{
public:
  virtual Pont lep(tabla const& t, char sajat) = 0;
};

Ehhez kelleni fog egy Pont osztály is. Publikus adattagok jók lesznek, és két konstruktor, hogy egyszerűbb legyen használni:

struct Pont
{
  int x;
  int y;
  Pont() : x(0), y(0) {}
  Pont(int x, int y) : x(x), y(y) {}
};

4. Tic-tac-toe, stratégiák

Írj két játékos osztályt:

 • egy nagyon egyszerű gép, ami mindig random helyre lép (már ahova szabad)
 • egy játékos, ami a felhasználótól kérdezi meg, hogy hova szeretne lépni (de előtte kirajzolja neki a táblát),
Megoldás
class2
class RandomJatekos : public Jatekos
{
public:
  Pont lep(tabla const& t, char sajat);
};

class HumanJatekos : public Jatekos
{
public:
  Pont lep(tabla const& t, char sajat);
};

bool lepes_valid(tabla const& t, Pont p)
{
  return p.x >= 0 && p.y >= 0 && p.x < 3 && p.y < 3 && t[p.x][p.y] == ' ');
}

Pont RandomJatekos::lep(tabla const &t, char sajat)
{
  Pont lepes(rand() % 3, rand() % 3);
  while(!lepes_valid(t, lepes))
    lepes = Pont(rand() % 3, rand() % 3);
  return lepes;
}

Pont HumanJatekos::lep(tabla const &t, char sajat)
{
  for (int i = 0; i < 3; ++i)
    for (int j = 0; j < 3; ++j)
      std::cout << t[i][j];

  Pont p;
  do {
    std::cin >> p.x >> p.y;
  } while(!lepes_valid(t, p));

  return p;
}

5. Tic-tac-toe, visszajátszás

Írjunk olyan játékost, ami egy fájlból olvasva egyetlen játékos lépéseit visszajátssza! Ha a játszma lépéseit a két játékosra két külön fájlba tesszük, két ilyet egymás ellen játszatva látni fogjuk a meccset, mint ahogy a sakkban szokás.

Megoldás

A fájl olvasását végezzük std::ifstream-mel, aminek egy példánya ugyanúgy használható, mint az std::cin, mert leszármazottja az std::istream-nek.

Vegyük észre, hogy a lépés függvény tartalma pont ugyanaz lesz, mint a humán játékosnál! Csak az std::cin-t kell lecserélni a fájlra. Jó lenne egy közös ősosztályba tenni, és csak azt paraméterezhetővé tenni, hogy honnan olvassuk a bemenetet. Csináljunk hát egy StreamJatekos osztályt, ami a közös viselkedést tartalmazza, azaz a lep függvény definícióját. A forrásstreamet viszont a leszármazottak adhatják meg, tehát az implementációban cseréljük ki az std::cin-t forras()-ra!

class3
class StreamJatekos : public Jatekos
{
public:
  Pont lep(tabla const& t, char sajat);
  virtual std::istream& forras() = 0;
};

Ezután a HumanJatekos egyszerűsödik:

class HumanJatekos : public StreamJatekos
{
public:
  std::istream& forras()
  {
    return std::cin;
  }
};

A ReplayJatekos-nak adattagja a fájl, amiből olvas, konstruktorában megnyitja fájlnévből, a többiről pedig maga gondoskodik.

class ReplayJatekos : public StreamJatekos
{
  std::ifstream fajl;
public:
  ReplayJatekos(std::string const& fajlnev)
    : fajl(fajlnev.c_str())
  {}

  std::istream& forras()
  {
    return fajl;
  }
};

6. Tic-tac-toe, játszma lebonyolítása

Írjunk függvényt, ami két játékost egymás ellen játszat! Egészítsük ki főprogrammal, amit akár ki is próbálhatunk!

Megoldás
bool jatek_vege(tabla const&)
{
  return false;
}

char ki_nyert(tabla const&)
{
  return ' ';
}

void jatszmat_lebonyolit(Jatekos& iksz, Jatekos& kor)
{
  tabla t;
  for (int i = 0; i < 3; ++i)
    for (int j = 0; j < 3; ++j)
      t[i][j] = ' ';

  char ki_jon = 'X';
  while (!jatek_vege(t))
  {
    Jatekos& aktualis = ki_jon == 'X' ? iksz : kor;
    Pont p = aktualis.lep(t, ki_jon);
    if (!lepes_valid(t, p))
      throw std::logic_error("Rossz lépés");

    t[p.x][p.y] = ki_jon;
    ki_jon = ki_jon == 'X' ? 'O' : 'X';
  }
  char nyertes = ki_nyert(t);
  if (nyertes != ' ')
    std::cout << "A nyertes: " << nyertes << std::endl;
  else
    std::cout << "Döntetlen" << std::endl;
}

int main()
{
  srand(time(NULL));
  RandomJatekos r_j;
  HumanJatekos h;
  jatszmat_lebonyolit(r_j, h);
}

A játékosoknak maguknak kell arra figyelniük, hogy ne lépjenek rosszat, mert ha mégis, akkor baj van. A játék menni fog, csak a leállás nem.

tictactoe.cpp letöltése

7. Tic-tac-toe, további feladatok

 • Csinálj osztályt a tabla-nak! Lehessen akármekkora méretű, és legyen benne két
 • Csinálj enumot a játékosokra: KOR, IKSZ, URES, SEMMI. Az értékek legyenek karakterkódok!
 • Írd meg a jatek_vege és a ki_nyert függvényeket!