3. Sztring osztály

Czirkos Zoltán · 2019.02.27.

Sztring osztály, dinamikus tömbre mutató adattag

#include <iostream>
#include <cstring>

class Sztring {
  private:
    size_t hossz;  // lezáró nulla nélkül
    char* adat;   // lezáró nullával együtt

  public:
    Sztring(char const *szoveg = "") {
      hossz = strlen(szoveg);
      adat = new char[hossz+1];
      strcpy(adat, szoveg);
    }

    // Kell destruktor, mert a sztringhez
    // dinamikusan foglalt memóriaterület tartozik.
    ~Sztring() {
      delete[] adat;
    }

    // Ha minden sztringnek saját dinamikusan foglalt
    // memóriaterülete van, akkor azoknak is, amelyeket
    // egy másik sztring alapján inicializálunk:
    //  Sztring s1 = "alma";
    //  Sztring s2 = s1;   <- az ilyennek
    // Általánosságban: ha van destruktor, akkor kell copy ctor.
    Sztring(Sztring const & orig) {
      hossz = orig.hossz;
      adat = new char[hossz+1];
      strcpy(adat, orig.adat);
    }

    // Ha két sztring közötti értékadást csinálunk, akkor
    // annak nem szabad az adattagok közti értékadásnak lennie,
    // mert akkor a pointer is másolódik (és lenne egy memleak
    // meg közös tömb). Ezért saját operator= kell, ami
    // pl. ilyenkor hívódik:
    //  Sztring s1 = "alma", s2 = "korte";
    //  s2 = s1;       <- ilyenkor
    // Érdemes ezt összehasonlítani a fenti sorral! Nem
    //  Sztring s2 = s1;
    // hanem
    //  s2 = s1;
    // A Sztring-gel kezdődő sor konstruktor, az anélküli pedig
    // értékadó operátor.
    // Általában: ha kellett dtor, akkor kelleni fog op= is.
    // Egyébként op= összerakható a dtor-ból és a copy ctor-ból.
    Sztring & operator=(Sztring const & orig) {
      if (this != &orig) {
        delete[] adat;
        hossz = orig.hossz;
        adat = new char[hossz+1];
        strcpy(adat, orig.adat);
      }
      return *this;
    }

    size_t size() const {
      return hossz;
    }

    char const & operator[] (size_t idx) const {
      return adat[idx];
    }

    char & operator[] (size_t idx) {
      return adat[idx];
    }

    // Sztringek összefűzése. Semmi különös, csak dinamikus és
    // figyelni kell a méretre. Egy fontos dolog, hogy a
    //  Sztring uj;
    // sorban, alapértelmezett konstruktorral létrehozott Sztring
    // karaktertömbjét törölni kell (következő sorban), különben
    // memóriaszivárgás lenne.
    // A lokális változó (uj) visszatéréskor megszűnik, előtte
    // viszont az érték típusú visszatérési érték miatt lemásolódik
    // a másoló konstruktorral. Ezt a másolást általában a fordítók
    // ki szokták optimalizálni, így nem kell attól tartanunk, hogy
    // ez lassú lenne.
    Sztring operator+(Sztring const & rhs) const {
      Sztring uj;
      delete[] uj.adat;
      uj.hossz = this->hossz + rhs.hossz;
      uj.adat = new char[uj.hossz + 1];
      strcpy(uj.adat, this->adat);
      strcat(uj.adat, rhs.adat);
      return uj;
    }
};

std::ostream & operator<<(std::ostream & os, const Sztring & s) {
  for (size_t i = 0; i != s.size(); ++i)
    os << s[i];
  return os;
}

int main() {
  Sztring a = "alma";
  Sztring b = "fa";
  Sztring c = "x";

  c = a+b;    // c.operator=( a.operator+(b) )

  std::cout << c;

  return 0;    // c, b, a dtor
}