Heterogén kollekció és modern C++

Czirkos Zoltán, Dobra Gábor · 2019.02.27.

1. Kiindulási alap

A kiindulási alap egy egyszerű heterogén kollekció: Alakzat, Szakasz, Kör, Poligon stb.

A problémánk ezzel a kóddal az, hogy nagyon belefolyik az osztályokba a memóriakezelés problémája. Rengeteg a new és a delete, nekünk kell megírni a másoló konstruktorokat, destruktorokat, és ez sok hibalehetőséget hordoz.

Az első változat letölthető innen: heterogen_alakzat_eredeti.zip.

2. Módosítások

Az elvégzett módosítások az alábbiak:

 • Az összes dinamikus tömböt std::vector-ra cseréltük.

 • A poligon át tud venni konstruktorparaméterben egy pontokból álló vektort. Így annak csúcsai már a konstruktorban megadhatóak. Ugyanolyan egyszerűen példányosítható, mint az összes többi alakzat.

 • Az alakzatokhoz bevezettünk egy masol() virtuális függvényt, amely minden alakzatról a típusának megfelelő, dinamikusan foglalt másolatot készít. Ezzel lehetővé tettük a heterogén kollekció, a rajztábla másolását.

 • Az alakzatokat reprezentáló Alakzat * pointert egy osztályba csomagoltuk, amely elrejti előlünk a heterogén alakzat dinamikus memóriakezelése miatti problémákat. Ez lett az új Alakzat osztály. Lásd lentebb.

3. Végeredmény

A legfontosabb eredményünk a következő osztály:

class Alakzat {
  private:
    AlakzatOs * a;

  public:
    explicit Alakzat(AlakzatOs * a) : a(a) {}

    Alakzat(Alakzat const & masolando) {
      a = masolando.a->masol();
    }

    Alakzat& operator=(Alakzat const & masolando) {
      if (this != &masolando) {
        delete a;
        a = masolando.a->masol();
      }
      return *this;
    }

    ~Alakzat() {
      delete a;
    }

    AlakzatOs * operator->() {
      return a;
    }
    AlakzatOs const * operator->() const {
      return a;
    }
};

Ez érték szerint másolhatóvá tesz bármilyen alakzatot. A konstruktorában átvesz egy dinamikusan foglalt példányt, aztán 1) ha megszűnik, akkor megszüntetni azt; 2) ha lemásolódik, akkor lemásolja azt; 3) a nyíl operátoron keresztül pedig pointerszerű interfésszel elérhetővé teszi a tagfüggvényeit.

Miért jó ez? Mert a rajztábla (a heterogén kollekció) most csak ennyi:

class Rajztabla {
  private:
    std::vector<Alakzat> tabla;

  public:
    void felrak(AlakzatOs *ap) {   // kötelezően dinamikusan foglalt
      tabla.push_back( Alakzat(ap) );   // becsomagoljuk
    }

    void rajzol() {
      for (Alakzat & a : tabla)
        a->rajzol();
    }

    void mozgat(Point d) {
      for (Alakzat & a : tabla)
        a->mozgat(d);
    }
};

Ennek nem kell se másoló konstruktort, se destruktort írnunk. A dinamikus tömböt a vektor kezeli, a benne lévő dinamikusan foglalt objektumokat pedig a fenti Alakzat osztály. Sehol egy new, sehol egy delete. Végre a feladatra tudunk koncentrálni!

A végleges változat letölthető innen: heterogen_alakzat_vegleges.zip.