12. Plágiumkereső

Czirkos Zoltán · 2019.02.27.

UML

plagium.zip letöltése

#include <algorithm>
#include <string>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <set>
#include <vector>
#include <iterator>


struct Dolgozat {
  std::string fnev, nev, neptun;
  std::set<std::string> parok;

  Dolgozat(std::string fnev, std::string nev, std::string neptun)
    : fnev(fnev), nev(nev), neptun(neptun)
  {
    std::ifstream is(fnev);
    std::string uj, elozo;
    is >> elozo;
    while (is >> uj) {
      parok.insert(elozo + " " + uj);
      elozo = uj;
    }
  }
};

std::vector<Dolgozat> dolgozatok_beolvas(std::string input_fnev) {
  std::vector<Dolgozat> dolgozatok;
  std::ifstream is(input_fnev);
  std::string fnev, neptun, nev;
  while (is >> fnev >> neptun) {
    std::getline(is, nev);
    dolgozatok.push_back(Dolgozat(fnev, nev, neptun));
  }
  return dolgozatok;
}

struct Hasonlosag {
  Dolgozat const *d1, *d2;
  double mertek;
  Hasonlosag(Dolgozat const * d1, Dolgozat const * d2)
    : d1(d1), d2(d2)
  {
    std::set<std::string> metszet;
    std::set_intersection(d1->parok.begin(), d1->parok.end(),
               d2->parok.begin(), d2->parok.end(),
               std::inserter(metszet, metszet.begin()));
    mertek = std::max(
          (double)metszet.size() / (double)d1->parok.size(),
          (double)metszet.size() / (double)d2->parok.size());
  }
  bool operator< (Hasonlosag const & masik) const {
    return this->mertek < masik.mertek;
  }
};

std::vector<Hasonlosag> hasonlit(std::vector<Dolgozat> const & dolgozatok) {
  std::vector<Hasonlosag> hasonlosagok;
  for (size_t i = 0; i != dolgozatok.size(); ++i)
    for (size_t j = i+1; j != dolgozatok.size(); ++j)
      hasonlosagok.push_back(Hasonlosag(&dolgozatok[i], &dolgozatok[j]));
  return hasonlosagok;
}

int main() {
  std::vector<Dolgozat> dolgozatok = dolgozatok_beolvas("input.ctr");
  std::vector<Hasonlosag> hasonlosagok = hasonlit(dolgozatok);
  std::sort(hasonlosagok.rbegin(), hasonlosagok.rend()); /* reverse iterator! */
  for (size_t i = 0; i < 20; ++i)
    std::cout << hasonlosagok[i].mertek*100
         << "% " << hasonlosagok[i].d1->fnev
         << " " << hasonlosagok[i].d2->fnev << std::endl;
}