1. Az objektum mint fekete doboz

 • egy objektumnak van állapota és viselkedése
 • a belső reprezentáció rejtve marad
 • csak úgy használható, ahogy az írója szánta
 • Ötlet: a sztringkezelés körülményes C-ben, csináljunk sztring objektumot!
 • a használatát tegyük kényelmessé operator overloadinggal!

2. Sztringkezelés C-ben

char* teljes_nev(char const* vezeteknev, char const* keresztnev) {
  if (vezeteknev == NULL || keresztnev == NULL)
    return NULL; // hibás paraméterek

  int h1 = strlen(vezeteknev);
  int h2 = strlen(keresztnev);

  int ujmeret = h1 + 1 + h2 + 1; // szóköz + lezáró nulla
  char* eredmeny = (char*)malloc(ujmeret * sizeof(char));

  if (eredmeny == NULL) // hiba történt
    return NULL;

  strcpy(eredmeny, vezeteknev);
  strcat(eredmeny, " ");
  strcat(eredmeny, keresztnev);

  return eredmeny;
}

3. Sztringkezelés hívása C-ben

int main() {
  char* nev = teljes_nev("Kiss", "Istvan");
  if (nev == NULL)
    return 1;  // hibakezelés
  printf("%s\n", nev);
  free(nev);   // felszabadítás
}

4. Kívánságműsor C++-ban

String teljes_nev(String const& vezeteknev, 
         String const& keresztnev) {
  return vezeteknev + " " + keresztnev;
}

int main() {
  std::cout << teljes_nev("Kiss", "Istvan");
}
 • eltűnt a hibakezelés
 • eltűnt a felszabadítás
 • ha hiba történik, automatikusan helyes a program

5. Hogy szeretnénk használni?

#include <iostream>
#include "String.h"

int main() {

  String s1, s2;
  std::cin >> s1 >> s2; // lehessen beolvasni...

  String s3 = s1 + s2; // ...összefűzni...
  std::cout << "s3 = " << s3 << std::endl; // ...kiírni...

  s2 += s1; // ...és a végéhez hozzáfűzni
  std::cout << "s2 = " << s2 << std::endl;

  return 0;
}

Ebből most mennyit tudunk megcsinálni?

7. Adatszerkezet

 • fix mérettel
 • nullával lezárva
class String {
  char str[256];   // nullával lezárt
 public:
  /* ... */
};

Majd jó lenne, ha tudna dinamikusan nyújtózni.

8. Fix mérettel, operátorokkal

#include <iostream>

class String {
  char str[256]; // nullával lezárt
 public:
  String(char const* s = "");

  String operator+(String const& rhs) const;
  String& operator+=(String const& rhs);
  String& operator+=(char rhs);

  int length() const;
  char const* c_str() const;
};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, String const& rhs);
std::istream& operator>>(std::istream& is, String& rhs);int main() {

  String s1, s2;
  std::cin >> s1 >> s2;

  std::cout << "s1 + s2 = " << s1 + s2 << std::endl;

  s2 += s1;
  std::cout << "s2 + s1 = " << s2 << std::endl;

  return 0;
}
Megoldás
#include <iostream>

class String {
  char str[256]; // nullával lezárt
  public:
  String(char const* s = "") {
    strcpy(str, s);
  }

  String operator+(String const& rhs) const {
    String result = *this;
    result += rhs;
    return result;
  }
  String& operator+=(String const& rhs) {
    strcat(str, rhs.str);
    return *this;
  }
  String& operator+=(char rhs) {
    int len = strlen(str);
    str[len] = rhs;
    str[len+1] = '\0';
    return *this;
  }
  int length() const {
    return strlen(str);
  }
  char const* c_str() const {
      return str;
    }
};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, String const& rhs) {
  os << rhs.c_str();
  return os;
}
std::istream& operator>>(std::istream& is, String& rhs) {
  char c;
  String uj;
  while(is.get(c) && !isspace(c))
    uj += c;

  rhs = uj;
  return is;
}

9. Sztring indexelése

Ennek kéne működnie:

String s1;
std::cin >> s1;
s1[0] = toupper(s1[0]); // !
std::cout << s1;

10. Indexelő operátor

Ellenőrizzünk benne túlindexelést!

class String {
  char str[256];
 public:
  /* ... */

  char& operator[](int i) {
    if (i < 0 || i >= strlen(str))
      throw std::out_of_range("String: túlindexelés");

    return str[i];
  }
};

11. Konstans sztring indexelése

Ennek is kéne működnie.

void kiir_elso(String const& str) {
  std::cout << s1[0]; // itt str konstans!
  char const* eleje = &s1[0]; // a címe is képezhető!
}

Az &s1[0] kifejezésnek a tömb első elemére mutató pointert kell adnia.

12. Kétféle indexelő operátor

class String {
  char str[256];
 public:
  /* ... */

  char& operator[](int i) {
    if (i < 0 || i >= strlen(str))
      throw std::out_of_range("String: túlindexelés");

    return str[i];
  }

  char const& operator[](int i) const { // két const!
    if (i < 0 || i >= strlen(str))
      throw std::out_of_range("String: túlindexelés");

    return str[i];
  }
};

13. const és nem const tagfüggvény

Mikor melyik hívódik?

 • nem-const objektumra, ha mindkettő van, a nem-const tfv. hívódik
 • egyébként a const tfv. hívódik
 • const objektumra amúgy is csak const tfv. hívható
 • az overload kiválasztásakor a this const-sága is szempont, nem csak a szokásos paramétereké

14. A friend kulcsszó

Lábbal hajtós beolvasás:

std::istream& operator>>(std::istream& is, String& str) {
  char c;
  String uj;
  while (is.get(c) && !isspace(c))
    uj += c; // mindig megkeressük a végét
  rhs = uj;
  return is;
}

15. A friend kulcsszó

Lásson bele a String belsejébe:

class String {
  /* ... */
  friend std::istream& operator>>(std::istream& is, String& s);
}

std::istream& operator>>(std::istream& is, String& s) {
  /* ... */
}

Osztály is megadható: friend class X;

16. friend helyett inkább

 • a friend általában OOP alapelveket sért
 • inkább tagfüggvény, amit a friend tud hívni
 • létezik bonyolult példa, ahol nem sérti

Dinamikus String

18. Adatszerkezet

 • sztring: dinamikus karaktertömb
 • dinamikus tömb: pointer + méret
 • érdemes továbbra is nullával lezárni
 • méretbe ne számoljuk bele a lezáró nullát
 • size_t: tömb méretét tárolni képes valamilyen unsigned típus
class String {
  size_t size;
  char* str;
 public:
  String();
  String(char const* s);
  ~String(); // amennyi a new, annyi a delete
  /* ... */
};

19. Konstruktor, destruktor

Írjuk meg a konstruktort és a destruktorokat!

#include <iostream>
class String {
  size_t size;
  char* str;
 public:
  String();
  String(char const* s);
  ~String();

  String operator+(String const& rhs) const;
  String& operator+=(String const& rhs);
  String& operator+=(char rhs);

  size_t length() const {
    return size;
  }
  char const* c_str() const {
    return str;
  }
};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, String const& rhs) {
  os << rhs.c_str();
  return os;
}

std::istream& operator>>(std::istream& is, String& rhs) {
  char c;
  String uj;
  while (is.get(c) && !isspace(c))
    uj += c;

  rhs = uj;
  return is;
}

int main() {

  String s1, s2;
  std::cin >> s1 >> s2;

  std::cout << "s1 + s2 = " << s1 + s2 << std::endl;

  s2 += s1;
  std::cout << "s2 + s1 = " << s2 << std::endl;

  return 0;
}
Megoldás
#include <iostream>

class String {
  char str[256]; // nullával lezárt
  public:
  String(char const* s = "") {
    strcpy(str, s);
  }

  String operator+(String const& rhs) const {
    String result = *this;
    result += rhs;
    return result;
  }
  String& operator+=(String const& rhs) {
    strcat(str, rhs.str);
    return *this;
  }
  String& operator+=(char rhs) {
    int len = strlen(str);
    str[len] = rhs;
    str[len+1] = '\0';
    return *this;
  }
  int length() const {
    return strlen(str);
  }
  char const* c_str() const {
      return str;
    }
};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, String const& rhs) {
  os << rhs.c_str();
  return os;
}
std::istream& operator>>(std::istream& is, String& rhs) {
  char c;
  String uj;
  while(is.get(c) && !isspace(c))
    uj += c;

  rhs = uj;
  return is;
}

20. Objektum másolása

 • C-ben egy struktúra másolása adattagonként, egyesével
 • ha nem kérjük másként, C++-ban is
 • pointermásolás: mutasson ugyanoda, ahova az eredeti
 • itt ezt csinálná:
 • ennek kéne történnie:
 • kétszeres felszabadítás

21. Másoló konstruktor

Írjuk meg a másoló konstruktort!

#include <iostream>
class String {
  size_t size;
  char* str;
 public:
  String() {
    size = 0;
    str = new char[1];
    str[0] = '\0';
  }
  String(char const* s) {
    size = strlen(s);
    str = new char[size + 1];
    strcpy(str, s);
  }
  ~String() {
    delete[] str;
  }

  size_t length() const {
    return size;
  }
  char const* c_str() const {
    return str;
  }
};

int main() {

  String s1, s2;
  std::cin >> s1 >> s2;

  String a = "hello";
  String b = a;
  s2 = b;

  std::cout << "s1 + s2 = " << s1 + s2 << std::endl;

  s2 += s1;
  std::cout << "s2 + s1 = " << s2 << std::endl;

  return 0;
}
Megoldás
#include <iostream>
class String {
  /* ... */
  String(String const& other) {
    size = other.size;
    str = new char[size + 1];
    strcpy(str, other.str);
  }
};

22. Értékadás

 • C-ben értékadás ugyanúgy adattagonként, mint a másolás
 • itt ezt csinálná:
 • ennek kéne történnie:
"deep copy"
 • memory leak, majd kétszeres felszabadítás

23. Értékadó operátor

Írjuk meg az értékadó operátort!

#include <iostream>
class String {
  size_t size;
  char* str;
 public:
  String() {
    size = 0;
    str = new char[1];
    str[0] = '\0';
  }
  String(char const* s) {
    size = strlen(s);
    str = new char[size + 1];
    strcpy(str, s);
  }
  String(String const& other) {
    size = other.size;
    str = new char[size + 1];
    strcpy(str, other.str);
  }
  ~String() {
    delete[] str;
  }

  size_t length() const {
    return size;
  }
  char const* c_str() const {
    return str;
  }
};

int main() {

  String s1, s2;
  std::cin >> s1 >> s2;

  String a = "hello";
  String b = "assign";
  b = a;

  std::cout << "s1 + s2 = " << s1 + s2 << std::endl;

  s2 += s1;
  std::cout << "s2 + s1 = " << s2 << std::endl;

  return 0;
}
Megoldás
#include <iostream>
class String {
  /* ... */
  String& operator=(String const& other) {
    if (this != &other) {
      size = other.size;
      str = new char[size + 1];
      strcpy(str, other.str);
    }
    return *this;
  }
};

24. Példák másolásra és értékadásra

String f1() {
  String s("hello");
  return s; // érték szerint visszaadott objektum
}
void f2(String s) { // érték szerinti paraméter
  std::cout << s.c_str() << std::endl;
}

String s2;
String s3 = s2;
String s4(s3);
s4 = s3;
s4 = String("hello");
String s5 = String("vilag");

25. Hármas szabály (rule of three)

 • ha konstruktorban van new, kell destruktor is
 • ha kell destruktor, a kettős felszabadítást elkerülendő, kell másoló konstruktor
 • ha van másoló konstruktor, kell operator= is
 • (C++11: rule of five, több eszköz van erre)

Dinamikus memóriát kezelő osztályba mindegyik kell...

26. Rule of zero

...de lehetőleg egyiket se kelljen megírnunk:

 • char* helyett használjunk sztring osztályt
 • String helyett használjunk std::string-et!
 • Single Responsibility Principle
struct Vonatjegy {
  std::string indulo_allomas;
  std::string vegallomas;
};
 • ennek a struct-nak nem kell egyiket se megírni
 • a fordító által generált copy ctor, operator= jó lesz

27. Adattag inicializálása

class Vonatjegy {
  std::string indulo_allomas;
  std::string vegallomas;
 public:
  Vonatjegy(std::string const& honnan, std::string const& hova){
    // a konstruktor törzse előtt default konsturktorok
    indulo_allomas = honnan; // értékadás
    vegallomas = hova; // értékadás
  }
};
Megoldás
class Vonatjegy {
  std::string indulo_allomas;
  std::string vegallomas;
  public:
  Vonatjegy(std::string const& honnan, std::string const& hova) 
    : indulo_allomas(honnan), vegallomas(hova) {
  }
};

28. Inicializáló lista

 • megadhatjuk, hogy egy adattagnak melyik konstruktora hívódjon
 • inicializálás != értékadás
 • kötelező, ha az adattagnak nincs default konstruktora
 • van, amit kötelező inicializálni
  • referencia adattag, const adattag, de ilyet úgyse érdemes

29. Életciklus

 • konstruktor, inicializálás
 • másolás
 • értékadás (felülírás)
 • destruktor, megszűnés

Következik: öröklés

31. Kudos

 • BME EET-nek az InfoC motorért

  • Kohári Zsolt
 • CPPFTW-nek

  • Máté Gábor
  • Csala Péter
  • Czirkos Zoltán
 • prog2.cppftw.org