13. Visitor és proxy

Czirkos Zoltán · 2019.02.27.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdlib>

/* Alakzat osztályhierarchia */
class Visitor;

class Alakzat {
  public:
    virtual ~Alakzat() {}
    virtual void feldolgoz(Visitor & i) = 0;
    virtual Alakzat* masol() const = 0;
};

/* "Visitor" tervezési minta: egy alakzattal csinál valamit,
 * annak típusától függően. */
class Kor;
class Negyzet;
class Teglalap;

class Visitor {
 public:
  virtual void kor(Kor &) = 0;
  virtual void negyzet(Negyzet &) = 0;
  virtual void teglalap(Teglalap &) = 0;
  virtual ~Visitor() {}
};

/* Alakzat leszármazottak */
class Kor : public Alakzat {
  private:
    int r;
  public:
    Kor(int r) : r(r) {}
    int get_r() const { return r; }
    virtual void feldolgoz(Visitor & i) {
      i.kor(*this);
    }
    virtual Alakzat* masol() const {
      return new Kor(*this);
    }
};

class Negyzet : public Alakzat {
  private:
    int a;
  public:
    Negyzet(int a) : a(a) {}
    int get_a() const { return a; }
    virtual void feldolgoz(Visitor & i) {
      i.negyzet(*this);
    }
    virtual Alakzat* masol() const {
      return new Negyzet(*this);
    }
};

class Teglalap : public Alakzat {
  private:
    int a, b;
  public:
    Teglalap(int a, int b) : a(a), b(b) {}
    int get_a() const { return a; }
    int get_b() const { return b; }
    virtual void feldolgoz(Visitor & i) {
      i.teglalap(*this);
    }
    virtual Alakzat* masol() const {
      return new Teglalap(*this);
    }
};

/* Visitor leszármazottak */
class Szamlalo : public Visitor {
 private:
  int kor_db = 0;
  int negyzet_db = 0;
  int teglalap_db = 0;
 public:
  void kiir() {
    std::cout << "Kör: " << kor_db
         << ", négyzet: " << negyzet_db
         << ", téglalap: " << teglalap_db << std::endl;
  }

  void kor(Kor &) {
    kor_db += 1;
  }
  void negyzet(Negyzet &) {
    negyzet_db += 1;
  }
  void teglalap(Teglalap &) {
    teglalap_db += 1;
  }
};

/* kiírja egy rekord adatait */
class Kiiro : public Visitor {
 private:
 public:
  virtual void kor(Kor & k) {
    std::cout << "Kor " << k.get_r() << std::endl;
  }
  virtual void negyzet(Negyzet & n) {
    std::cout << "Negyzet " << n.get_a() << std::endl;
  }
  virtual void teglalap(Teglalap & t) {
    std::cout << "Teglalap " << t.get_a() << " " << t.get_b() << std::endl;
  }
};

/* Proxy: egy alakzat*-ot helyettesít, de úgy,
 * hogy amikor másolódik, akkor az alakzatot is másolja. */
class Proxy {
  private:
    Alakzat* a;
  public:
    Proxy(Alakzat* a = NULL) {
      this->a = a;
    }
    Proxy(Proxy const & d) {
      this->a = d.a->masol();
    }
    Proxy& operator=(Proxy const & d) {
      if (this != &d) {
        delete a;
        this->a = d.a->masol();
      }
      return *this;
    }
    ~Proxy() {
      delete a;
    }
    void feldolgoz(Visitor & i) {
      a->feldolgoz(i);
    }
};


int main() {
  std::vector<Proxy> rajz;
  rajz.push_back(new Kor(4));
  rajz.push_back(new Negyzet(5));
  rajz.push_back(new Teglalap(5, 7));
  rajz.push_back(new Teglalap(8, 9));
  rajz.push_back(new Kor(8));

  /* milyen alakzatok vannak? bejárás kiíróval */
  Kiiro k;
  for (size_t i = 0; i < rajz.size(); ++i)
    rajz[i].feldolgoz(k);

  /* milyen alakzatok vannak? bejárás számlálóval */
  Szamlalo sz;
  for (size_t i = 0; i < rajz.size(); ++i)
    rajz[i].feldolgoz(sz);
  sz.kiir();

  /* rajz másolása. mivel itt a proxy-k másoló konstruktora
   * hívódik, az meg másolja az alakzatot, az összes fenti
   * alakzatból új példány létrejön. */
  std::vector<Proxy> rajz_masolat;
  rajz_masolat = rajz;
  Szamlalo sz2;
  for (size_t i = 0; i < rajz.size(); ++i)
    rajz[i].feldolgoz(sz2);
  sz2.kiir();

  /* itt pedig nem kell for... delete rajz[i], mivel a
   * proxy-k destruktora intézik */
  return 0;
}