4. Mátrix osztály

Czirkos Zoltán · 2019.02.27.

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>

class Matrix {
  private:
    // Tervezési szempont: mivel az adattagok privátak,
    // megtehetjük, hogy 2D dinamikus tömb helyett 1D
    // tömböt használunk, és mi magunk végezzük el a
    // 2D->1D leképezést az indexelésnél. Ez nagyban
    // leegyszerűsíti az összes függvényt!
    int sz, m;
    double* adat;
  public:
    // Elvárt konstruktorok
    Matrix();
    Matrix(int sz, int m);

    // Erőforráskezelés miatt szükséges függvények
    Matrix(Matrix const & orig);
    Matrix& operator=(Matrix const & orig);
    ~Matrix();

    int get_sz() const { return sz; }
    int get_m() const { return m; }

    // Két indexet kapó indexelő operátor nincsen,
    // ezért a függvényhívó operátort használjuk majd
    // indexeléshez. Pl. m(1, 2) = 5.7;
    double & operator() (int x, int y);
    double const & operator() (int x, int y) const;

    Matrix operator+(const Matrix & rhs) const;
};


Matrix::Matrix() {
  sz = 0;
  m = 0;
  adat = NULL;
}

Matrix::Matrix(int sz, int m)
  : sz(sz), m(m), adat(new double[sz*m])
{
  for (int i = 0; i < sz*m; ++i)
    adat[i] = 0.0;
}

Matrix::~Matrix() {
  delete[] adat;
}

Matrix::Matrix(Matrix const & orig) {
  // Másoló konstruktor: visszavezetjük az értékadó
  // operátorra. Csak az abban lévő "delete[] adat"-ot
  // kell hatástalanítani, amúgy ugyanazt csinálja.
  adat = NULL;
  *this = orig;
}

Matrix & Matrix::operator=(Matrix const & orig) {
  if (this != &orig) {
    delete[] adat;
    sz = orig.sz;
    m = orig.m;
    adat = new double[sz*m];
    for (int i = 0; i < sz*m; ++i)
      adat[i] = orig.adat[i];
  }
  return *this;
}

double & Matrix::operator() (int x, int y) {
  if (x >= sz || x < 0 || y >= m || y < 0)
    throw std::out_of_range("matrix tulindex");
  return adat[y*sz+x];
}

// Ugyanaz mint a fenti, csak konstans mátrixra.
double const & Matrix::operator() (int x, int y) const {
  if (x >= sz || x < 0 || y >= m || y < 0)
    throw std::out_of_range("matrix tulindex");
  return adat[y*sz+x];
}

std::ostream & operator<< (std::ostream & os, Matrix const & m) {
  for (int y = 0; y < m.get_m(); y++) {
    for (int x = 0; x < m.get_sz(); x++)
      os << std::setw(10) << m(x, y) << ' ';
    os << std::endl;
  }
  return os;
}

Matrix Matrix::operator+(Matrix const & rhs) const {
  if (sz != rhs.sz || m != rhs.m)
    throw std::out_of_range("matrix operator+ nem egyforma meret");
  Matrix osszeg(sz, m);
  for (int i = 0; i < sz*m; ++i)
    osszeg.adat[i] = adat[i] + rhs.adat[i];
  return osszeg;
}

int main() {
  Matrix m1(3, 3);

  m1(1, 2) = 5.7;
  m1(2, 0) = 125.7;
  std::cout << m1(1, 2) << std::endl;

  Matrix m2;
  m2 = m1+m1;
  std::cout << m1;
  std::cout << m2;

  return 0;
}