5. Öröklés

Czirkos Zoltán · 2019.02.27.

Öröklés: Mappák és fájlok, IMSc: kifejezések és deriválás

1. Mappák és fájlok


#include <string>
#include <iostream>

// absztrakt alaposztály
// abc abstract base class
class Bejegyzes {
  private:
    std::string nev;

  public:
    Bejegyzes(char const *n) : nev(n) {}

    std::string const & get_nev() const {
      return nev;
    }

    // tisztán virtuális függvény
    // pure virtual function
    virtual int get_meret() const = 0;
};

class Fajl : public Bejegyzes {
  private:
    int meret;

  public:
    Fajl(char const *n, int m) : Bejegyzes(n), meret(m) {
    }

    int get_meret() const {
      return meret;
    }
};

class Mappa : public Bejegyzes {
  private:
    Bejegyzes* bejegyzesek[100];
    int db;

  public:
    Mappa(char const *n) : Bejegyzes(n), db(0) {
    }

    void betesz(Bejegyzes* b) {
      bejegyzesek[db++] = b;
    }

    int get_meret() const {
      int osszmeret = 0;
      for (int i = 0; i < db; ++i)
        osszmeret += bejegyzesek[i]->get_meret();
      return osszmeret;
    }
};


int main() {
  Mappa m1("Filmek");
  Fajl f1("film1.avi", 750);
  Fajl f2("film2.avi", 800);
  m1.betesz(&f1);   // Fajl* -> Bejegyzes*
  m1.betesz(&f2);
  Mappa m2("Sorozatok");
  m1.betesz(&m2);   // Mappa* -> Bejegyzes*

  std::cout << m1.get_meret();
}

2. IMSc: kifejezések és deriválás

#include <iostream>

class Kifejezes {
  public:
    virtual double kiertekel(double x) const = 0;

    virtual void kiir(std::ostream & os) const = 0;

    virtual Kifejezes * derivalt() const = 0;

    virtual Kifejezes * masolat() const = 0;

    virtual ~Kifejezes() {}
};

std::ostream & operator<< (std::ostream & os, Kifejezes const & k) {
  k.kiir(os);
  return os;
}

class Szam : public Kifejezes {
  private:
    double c;

  public:
    Szam(double c) : c(c) {}

    virtual double kiertekel(double) const {
      return c;
    }

    virtual void kiir(std::ostream & os) const {
      os << c;
    }

    virtual Kifejezes * derivalt() const {
      return new Szam(0);
    }

    virtual Kifejezes * masolat() const {
      return new Szam(*this);
    }
};

class Valtozo : public Kifejezes {
  public:
    virtual double kiertekel(double x) const {
      return x;
    }

    virtual void kiir(std::ostream & os) const {
      std::cout << 'x';
    }

    virtual Kifejezes * derivalt() const {
      return new Szam(1);
    }

    virtual Kifejezes * masolat() const {
      return new Valtozo(*this);
    }
};

class Operator : public Kifejezes {
  protected:
    Kifejezes *op1, *op2;

  public:
    Operator(Kifejezes *op1, Kifejezes *op2)
      : op1(op1), op2(op2) {}

    Operator(Operator const & masik)
      : op1(masik.op1->masolat()), op2(masik.op2->masolat()) {}

    ~Operator() {
      delete op1;
      delete op2;
    }
};

class Osszeg : public Operator {
  public:
    Osszeg(Kifejezes *op1, Kifejezes *op2)
      : Operator(op1, op2) {}

    virtual double kiertekel(double x) const {
      return op1->kiertekel(x) + op2->kiertekel(x);
    }

    virtual void kiir(std::ostream & os) const {
      os << '(';
      op1->kiir(os);
      os << '+';
      op2->kiir(os);
      os << ')';
    }

    virtual Kifejezes * derivalt() const {
      return new Osszeg(op1->derivalt(), op2->derivalt());
    }

    virtual Kifejezes * masolat() const {
      return new Osszeg(*this);
    }
};

class Szorzat : public Operator {
  public:
    Szorzat(Kifejezes *op1, Kifejezes *op2)
      : Operator(op1, op2) {}

    virtual double kiertekel(double x) const {
      return op1->kiertekel(x) * op2->kiertekel(x);
    }

    virtual void kiir(std::ostream & os) const {
      op1->kiir(os);
      os << '*';
      op2->kiir(os);
    }

    virtual Kifejezes * derivalt() const {
      return new Osszeg(
            new Szorzat(op1->derivalt(), op2->masolat()),
            new Szorzat(op1->masolat(), op2->derivalt()));
    }

    virtual Kifejezes * masolat() const {
      return new Szorzat(*this);
    } 
};

int main() {
  // 2 + 3*x
  Kifejezes *k = new Szorzat(
            new Osszeg(
              new Szam(3),
              new Valtozo
            ),
            new Szam(2)
          );

  std::cout << *k << "=" << k->kiertekel(10) << std::endl;

  Kifejezes *kd = k->derivalt();

  std::cout << *kd << std::endl;

  delete k;
  delete kd;

  return 0;
}