10. Iterátorok

Czirkos Zoltán · 2019.02.27.

Verem, automatikusan átméreteződő tömb, pakolt tömb indexelése

1. Verem és iterátor

#include <iostream>

template <typename T>
class Stack {
  private:
    struct StackElem {
      T data;
      StackElem *next;
    };

    StackElem *top;

  public:
    Stack() : top(NULL) {}
    ~Stack() {
      while (!empty())
        pop();
    }
    Stack(Stack const &); /* hf */
    Stack & operator=(Stack const &); /* hf */

    void push(T const & data) {
      StackElem *new_elem = new StackElem;
      new_elem->data = data;
      new_elem->next = top;
      top = new_elem;
    }

    T pop() {
      T top_data = top->data;
      StackElem *old_top = top;
      top = top->next;
      delete old_top;
      return top_data;
    }

    bool empty() const {
      return top == NULL;
    }

    class Iterator {
      private:
        StackElem *curr;

      public:
        Iterator() {}
        Iterator(StackElem *curr) : curr(curr) {}

        Iterator & operator++ () {
          curr = curr->next;
          return *this;
        }
        Iterator operator++ (int) {
          Iterator old_value = *this;
          curr = curr->next;
          return old_value;    // posztinkremens!
        }
        T& operator* () {
          return curr->data;
        }
        bool operator== (Iterator const & that) {
          return this->curr == that.curr;
        }
        bool operator!= (Iterator const & that) {
          return this->curr != that.curr;
        }
    };

    Iterator begin() {
      return Iterator(top);
    }
    Iterator end() {
      return Iterator(NULL);
    }
};

int main() {
  Stack<char> s;
  char c;
  while (std::cin >> c)
    s.push(c);

  std::cout << "Visszafelé a beírt szöveg, ahogy a veremben vannak, iterátorral:";
  for (Stack<char>::Iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
    std::cout << *it;
  std::cout << std::endl;

  std::cout << "Visszafelé a beírt szöveg, pop() függvénnyel:";
  while (!s.empty())
    std::cout << s.pop();
  std::cout << std::endl;
}

2. IMSc: Automatikusan átméreteződő tömb az std::vector-ból

Templatelt tömb, ami azt std::vectort használja a gyors/rövid implementációhoz. Automatikusan átméreteződik, ha túlindexelik. A privát "öröklés" (AMI OOP-ÉRTELEMBEN VÉVE NEM ÖRÖKLÉS, MERT NEM FEJEZ KI "X EGY FAJTA Y" KAPCSOLATOT!!!) elrejti az ősosztály függvényeit, és magát az öröklés tényét. Így nem lesz automatikus Tomb<T>->std::vector<T> konverzió, nem lehet majd tévesen meghívni a "régi" operator[]-t, amelyik nem méretez át.

#include <iostream>
#include <vector>

template <typename T>
class Tomb: private std::vector<T> {
private:
  /* Nem kell további adattag */ 

public:
  T& operator[](size_t i) {
    if (i>=size())
      this->resize(i+1);
    return std::vector<T>::operator[](i);
  }

  /* a privát "öröklés" (nem öröklés!) miatt ezek a függvények
   * és típusok nem látszanak kívülről. hogy újra láthatóvá
   * tegyük őket, arra a using kulcsszó való. */
  using std::vector<T>::size;
  using std::vector<T>::empty;
  using std::vector<T>::iterator;
  using std::vector<T>::begin;
  using std::vector<T>::end;
};

3. IMSc: Pakolt tömb indexelése

#include <iostream>
#include <list>
#include <vector>
#include <algorithm>

template <typename T>
class myvector {
  T* data;

  myvector(size_t s) {
    data = new T[s];
  }

  T & operator[] (size_t idx) {
    return data[idx];
  }

  /* copy ctor, etc, ami kell */
};

template <>
class myvector<bool> {
  unsigned char * data;

 public:
  myvector(size_t s) {
    data = new unsigned char [(s+7) / 8] ();
  }

  bool get_bit(size_t idx) const {
    return (data[idx/8] >> (idx % 8)) & 1;
  }

  void set_bit(size_t idx, bool b) {
    if (b == true) {
      data[idx/8] |= 1 << (idx % 8);
    } else {
      data[idx/8] &= ~(1 << (idx % 8));
    }
  }

  // Indexeléskor ilyen objektum keletkezik.
  // Ennek az értékadó és konverziós operátora van
  // úgy overloadolva, hogy aztán bitként viselkedik.
  class Proxy {
    private:
      myvector & v;
      size_t idx;
    public:
      Proxy(myvector & v, size_t idx) : v(v), idx(idx) {}
      operator bool () const {
        return v.get_bit(idx);
      }
      Proxy const & operator= (bool b) const {
        v.set_bit(idx, b);
        return *this;
      }
  };

  Proxy operator[] (size_t idx) {
    return Proxy(*this, idx);
  }

  ~myvector() {
    delete[] data;
  }
  // + copy ctor, etc
};int main() {
  myvector<bool> v(200);
  v[175] = true;   // v.operator[](175) .operator=(true)
  std::cout << v[12]; // v.operator[](12) .operator bool()

  // miért nem megy? hogy kell javítani?
  // v[175] = v[12];
}