1. Objektum

 • jól meghatározható felelősséggel rendelkezik
 • pontosan egy dologért felelős
 • a belső reprezentáció rejtve marad

2. Kitérő: string és vector

string:

std::string str = "hello";
str[0] = toupper(str[0]);
str.push_back('!');
std::cout << str.size() << " " << str << std::endl;

vector:

std::vector<int> t = {1, 2, 3};
t.push_back(4);
for (size_t i = 0; i < t.size(); ++i)
  std::cout << t[i] << " ";

3. Kitérő: string és vector

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
  std::string str = "hello";
  str[0] = toupper(str[0]);
  str.push_back('!');
  std::cout << str.size() << " " << str << std::endl;

  std::vector<int> t = {1, 2, 3};
  t.push_back(4);
  for (size_t i = 0; i < t.size(); ++i)
    std::cout << t[i] << " ";
}

4. Alakzatok

Mi a helyzet, ha a felelősség nem különíthető el egyszerűen? Példa:

 • körök, téglalapok, szövegek
 • minden alakzat kirajzolható és mozgatható
 • egyszínűek az alakzataink
 • ezeken kívül akárhányféle alakzattípus elképzelhető
 • közös tárolóba akarjuk tenni őket (sorrendtartó kirajzolás)

5. Példaprogram

6. Öröklés mint nyelvi elem

 • a "minden micsoda micsoda" reláció, is-a
 • ősosztály, leszármazott
 • Liskov Substitution Principle (LSP): minden leszármazottnak teljesítenie kell mindent, amit az ősosztály ígér!
 • a leszármazott örökli az ősosztály minden tagfüggvényét
class Alakzat {
  uint32_t szin;
public:
  // rajzolás?
};

class Teglalap : public Alakzat {
  // ...
};

7. Kompatibilitás

 • mindenhova, ahova ősosztály példánya kerül, kerülhet leszármazott
 • Teglalap& → Alakzat&, és Teglalap* → Alakzat* implicit
void invertal(Alakzat& alakzat) {
  uint32_t regiszin = alakzat.get_szin();
  uint32_t ujszin = szin_invertal(regiszin);
  alakzat.set_szin(ujszin);
}

int main() {
  Teglalap t1(/* ... */);
  invertal(t1); // Teglalap& → Alakzat&
}
 • a függvényben a statikus típus Alakzat, a dinamikus típus Teglalap

8. protected adattag

class Alakzat {
 protected: // a leszármazott is eléri
  uint32_t szin;
 public:
  // rajzolás?
};

class Kor : public Alakzat {
  Pont kozeppont;
  int sugar;
 public:
  void rajzol() const {
    SDL_rajzol_kor(kozeppont.x, kozeppont.y, sugar, szin);
  }
};

9. Inkább getter!

class Alakzat {
  uint32_t szin;
 protected:
  void set_szin(uint32_t uj);
 public:
  uint32_t get_szin() const;
  // rajzolás?
};

class Kor : public Alakzat {
  Pont kozeppont;
  int sugar;
 public:
  void rajzol() const {
   SDL_rajzol_kor(kozeppont.x, kozeppont.y, sugar, get_szin());
  }
};

10. Virtuális függvény

class Alakzat {
  uint32_t szin;
 public:
  virtual void rajzol() const { // !
   // ???
  }
};

class Kor : public Alakzat {
  Pont kozeppont;
  int sugar;
 public:
  virtual void rajzol() const {
    SDL_rajzol_kor(kozeppont.x, kozeppont.y, sugar, szin);
  }
};

11. Virtuális függvény mitírki

#include <iostream>
class Alakzat {
 public:
  virtual void kiir() const {
    std::cout << "Alakzat::kiir()" << std::endl;
  }
};

class Kor : public Alakzat {
 public:
  virtual void kiir() const {
    std::cout << "Kor::kiir()" << std::endl;
  }
};

void kiir(Alakzat const& a) {
  a.kiir();
}

int main() {
  Kor kor;
  kor.kiir();
  kiir(kor);
}

Ősosztály függvényének az explicit hívása:

class Kor : public Alakzat {
 public:
  virtual void kiir() const {
    Alakzat::kiir(); // !
    std::cout << "Kor::kiir()" << std::endl;
  }
};

12. C++11 override

 • az ősosztályban kell virtuálissá tennünk a függvényeket
 • a leszármazottban pontosan azt kell override-olni, amit az ősosztály kér
#include <iostream>
class Alakzat {
 public:
  virtual void kiir() const {
    std::cout << "Alakzat::kiir()" << std::endl;
  }
};

class Kor : public Alakzat {
 public:
  void kiir() const override { // !
    std::cout << "Kor::kiir()" << std::endl;
  }
};

13. Tisztán virtuális függvény

 • amikor az ősosztály nem tudja implementálni a függvényt
class Alakzat {
  uint32_t szin;
 public:
  virtual void rajzol() const = 0; // !
};

class Kor : public Alakzat {
  Pont kozeppont;
  int sugar;
 public:
  void rajzol() const override {
    SDL_rajzol_kor(kozeppont.x, kozeppont.y, sugar, szin);
  }
};

14. Absztrakt osztály

 • tisztán virtuális függvénnyel rendelkező osztályból önmagában nem jöhet létre példány
class Alakzat {
  uint32_t szin;
 public:
  virtual void rajzol() const = 0; // !
};

int main() { 
  Alakzat a; // ERROR
}

15. Konstruktorhívás

class Alakzat {
  uint32_t szin;
 public:
  explicit Alakzat(uint32_t szin) : szin(szin) {}
  /* ... */
};
class Kor : public Alakzat {
  Pont kozeppont;
  int sugar;
 public:
  Kor(uint32_t szin, Pont kozeppont, int sugar)
   : Alakzat(szin) // ősosztály konstruktora
   , kozeppont(kozeppont)
   , sugar(sugar) {
  }
  /* ... */
};

16. Konstruktorhívás menete

 1. ősosztály konstruktorának hívása
 2. adattagok konstruktora, deklaráció szerinti sorrendben!
 3. konstruktor törzse
class Kor : public Alakzat {
  Pont kozeppont;
  int sugar;
 public:
  Kor(uint32_t szin, Pont kozeppont, int sugar)
   : Alakzat(szin)
   , kozeppont(kozeppont)
   , sugar(sugar) {
  }
  /* ... */
};

17. Közös tároló

Sorrendtartó kirajzolás:

Teglalap t1(0xFF0000FF, Pont(1, 2), 4, -4);
Kor k1(0x00FF00FF, Pont(3, 0), 2);

std::vector<Alakzat*> alakzatok; // közös tároló

alakzatok.push_back(&t1); // Teglalap* -> Alakzat*
alakzatok.push_back(&k1); // Kor* -> Alakzat*

for (size_t i = 0; i < alakzatok.size(); ++i)
  alakzatok[i]->rajzol(); // a kör a téglalap felett van

18. Ősosztály felőli törlés

int main() {
  Alakzat* p = new Kor; // Kor* -> Alakzat*
  delete p;
}
 • a delete p sornak Kor objektumot kell megszüntetnie
 • az Alakzat-ból elérhetőnek kell lennie Kor destruktorának
 • legyen virtuális függvény a destruktor is!

19. Virtuális destruktor

class Alakzat {
  uint32_t szin;
 public:
  virtual void rajzol() const = 0;
  virtual bool bennevan(Pont p) const = 0;
  virtual void mozgat(Pont ennyivel) = 0;
  virtual ~Alakzat() {} // !
};
class Kor : public Alakzat {
  Pont kozeppont;
  int sugar;
 public:
  // default destruktor jó
};
 • ősosztályban kell virtuálissá tenni a destruktort
 • általában: ha van legalább egy virtuális függvény

20. Heterogén kollekció

std::vector<Alakzat*> alakzatok; // tulajdonos: majd törölnie kell!

alakzatok.push_back(new Teglalap(0xFF0000FF, Pont(1, 2), 4, 3));
alakzatok.push_back(new Kor(0x00FF00FF, Pont(3, 0), 2));

for (size_t i = 0; i < alakzatok.size(); ++i)
  alakzatok[i]->rajzol();

for (size_t i = 0; i < alakzatok.size(); ++i)
  delete alakzatok[i]; // destruktort hív
 • mindig pointert tárol
 • dinamikus memóriát kezel

21. Klikk

std::vector<Alakzat*> alakzatok;
Alakzat* mozgatott = NULL;
while (SDL_WaitEvent(&ev) && ev.type != SDL_QUIT) {
  switch (ev.type) {
   case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
    Pont hol(ev.button.x, ev.button.y);
    for (int i = alakzatok.size() - 1; i >= 0; --i) {
      if (alakzatok[i]->bennevan(hol)) { // bennevan()
        mozgatott = alakzatok[i];
        break; /* első után álljunk meg */
      }
    }
    break;
   case SDL_MOUSEBUTTONUP:
    mozgatott = NULL;
    break;
   /* ... */
  }
}

22. Mozgatás

std::vector<Alakzat*> alakzatok;
Alakzat* mozgatott = NULL;
while (SDL_WaitEvent(&ev) && ev.type != SDL_QUIT) {
  bool mozgott = false;
  switch (ev.type) {
   /* ... */
   case SDL_MOUSEMOTION:
     Pont mennyivel(ev.motion.xrel, ev.motion.yrel);
     if (mozgatott != NULL) {
       mozgatott->mozgat(mennyivel); // mozgat()
       mozgott = true;
     }
     break;
  }
  if (mozgott) {
    /* ... háttér ... */
    for (size_t i = 0; i < alakzatok.size(); ++i)
      alakzatok[i]->rajzol(renderer); // rajzol()
  }
}

23. Alakzat interfésze

class Alakzat {
  /* ... */
 public:
  virtual void rajzol() const = 0;
  virtual bool bennevan(Pont p) const = 0;
  virtual void mozgat(Pont ennyivel) = 0;
  virtual ~Alakzat() {}
};
class Kor : public Alakzat {
  /* ... */
 public:
  void rajzol() const override {
    SDL_rajzol_kor(kozeppont.x, kozeppont.y, sugar, szin);
  }
  void bool bennevan(Pont p) const override {
    return tavolsag(p, kozeppont) <= sugar;
  }
  void mozgat(Pont ennyivel) override {
   kozeppont += ennyivel;
  }
};

24. Polimorfizmus fogalma

 • "többalakúság", "többarcúság"
 • ugyanaz a kódban szereplő kifejezés különbözően viselkedik
 • 1.0 / 2 vagy 1 / 2
 • függvény-overload
 • [template]
 • [union + type flag, stb.]
 • öröklés: futási idejű, nyílt végű

25. Az öröklés mint a polimorfizmus eszköze

Az Alakzat egész interfésze polimorf.

class Alakzat {
  uint32_t szin;
 public:
  uint32_t get_szin() const;
  void set_szin(uint32_t uj);

  virtual void rajzol() const = 0;
  virtual bool bennevan(Pont p) const = 0;
  virtual void mozgat(Pont ennyivel) = 0;
  virtual ~Alakzat();

  Alakzat* kattint(Pont p) { // nem virtuális, de polimorf!
    if (bennevan(p))
      return this;
    return nullptr;
  }
};

26. Az interface fogalma

 • a main-t nem érdekli a szín, egyáltalán
 • elképzelhető olyan leszármazott, aminek nincs (egy, kitüntetett) színe
class Alakzat { // "interface"
 public:
  virtual void rajzol() const = 0;
  virtual bool bennevan(Pont p) const = 0;
  virtual void mozgat(Pont ennyivel) = 0;
  virtual ~Alakzat() {}
};

class TeliAlakzat : public Alakzat { // ez is absztrakt!
  uint32_t szin;
 public:
  uint32_t get_szin() const;
  void set_szin(uint32_t uj);
};

27. Madár-e a strucc?

class Madar {
  virtual void repul() { /* ... */ }
};

class Strucc : public Madar { // hibás
  virtual void repul() {
    throw std::runtime_error("Nem tudok repülni");
  }
};
 • ha van Madar::repul(), akkor a strucc nem lehet madár!
 • RopkepesMadar != Madar

28. Téglalap-e a négyzet?

Ha egy téglalap objektumnak bármikor lehetnek különbözőek az oldalai, akkor nem:

void pelda1(Teglalap& t) {
  t.set_a(20);
  t.set_b(10);
  std::cout << t.terulet() << " == 200";
}

29. Négyzet-e a téglalap?

A téglalap nem tudja megígérni, hogy az oldalai egyforma hosszúak:

ezért hibás
double terulet(Negyzet const& n) {
  return pow(n.get_a(), 2);
}

Teglalap t1(20, 30);
std::cout << terulet(t1);  /* 400 :( */

30. Négy láb

31. Négyzet és téglalap

class Alakzat { /* ... */ };
class TeliAlakzat : public Alakzat { /* ... */ };

class Teglalap : public TeliAlakzat { 
  int a;
  int b;
  /* ... */
};
class Negyzet : public TeliAlakzat { 
  int a;
  /* ... */
};

A kész példaprogram innen letölthető.

Következik: Öröklés C++ módra

33. Kudos

 • BME EET-nek az InfoC motorért

  • Kohári Zsolt
 • CPPFTW-nek

  • Máté Gábor
  • Szász Márton
  • Csala Péter
 • prog2.cppftw.org