9. Funktorok

Czirkos Zoltán · 2019.02.27.

Funktorok használata a rendezésben, IMSc: Titkosítás örökléssel és sablonnal a funktorhoz

1. Funktorok használata a rendezésben

#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>

/* bináris predikátum: int a < int b */
bool kisebb(int a, int b) {
  return a < b;
}

/* nagyobb-e: bináris predikátum ez is, a > b, de
 * számolja, hogy hány összehasonlítást kértek tőle. */
template <typename T>
class NagyobbE {
 private:
  int hanyszor;

 public:
  NagyobbE() : hanyszor(0) {}
  bool operator() (T const & a, T const & b) {
    hanyszor++;
    return a > b;
  }
  int get_hanyszor() const {
    return hanyszor;
  }
};

/* rendezés adott predikátum szerint. visszaadja a
 * predikátumot, mert lehet, hogy funktor, és változott. */
template <typename T, typename PRED>
PRED rendez(T* tomb, size_t n, PRED valamilyenebb) {
  for (size_t i = 0; i < n-1; i++) {
    size_t min = i;
    for (size_t j = i+1; j < n; j++) {
      if (valamilyenebb(tomb[j], tomb[min]))
        min = j;
    }
    std::swap(tomb[i], tomb[min]);
  }
  return valamilyenebb;
}


int main() {
  int tomb[10] = { 7, 4, 9, 7, 3, 6, 7, 7, 2, 1 };

  NagyobbE<int> n;
  n = rendez(tomb, 10, n);
  std::cout << n.get_hanyszor() << " db összehasonlítás volt\n";

  for (size_t i = 0; i < 10; ++i)
    std::cout << tomb[i] << ", ";
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

2. Titkosítás örökléssel a funktorhoz

#include <iostream>
#include <string>

class Titkosito {
  public:
    virtual char operator() (char c) = 0;
    virtual ~Titkosito() {}
};

void titkosit(std::string & str, Titkosito & t) {
  for (size_t i = 0; i < str.length(); ++i)
    str[i] = t(str[i]);
}

/* Caesar titkosítás A->B kulccsal */
class ABCaesar : public Titkosito {
  public:
    char operator() (char c) {
      if (c == 'z')
        return 'a';
      else
        return c+1;
    }
};

/* Caesar titkosítás megadható kulccsal */
class Caesar : public Titkosito {
  private:
    char kulcs;

  public:
    Caesar(char kulcs) : kulcs(kulcs) {}
    char operator() (char c) {
      return (c-'a' + kulcs-'a')%('z'-'a'+1) + 'a';
    }
};

/* Vigenere-féle titkosítás */
class Vigenere : public Titkosito {
  private:
    int hanyadik = 0;
    std::string kulcs;
  public:
    Vigenere(std::string kulcs) : kulcs(kulcs) {}
    char operator() (char c) {
      char k = kulcs[hanyadik];
      hanyadik = (hanyadik+1) % kulcs.length();
      return (c-'a' + k-'a')%('z'-'a'+1) + 'a';
    }
    void reset() {
      hanyadik = 0;
    }
};

int main() {
  std::string szoveg = "alma";

  //~ ABCaesar abc;
  //~ Caesar  c('d');
  Vigenere t("szupertitkoskulcs");
  titkosit(szoveg, t);

  std::cout << szoveg << std::endl;
}

3. Titkosítás sablonnal a funktorhoz

#include <iostream>
#include <string>

template <typename FUNC>
void titkosit_template(std::string & str, FUNC t) {
  for (size_t i = 0; i < str.length(); ++i)
    str[i] = t(str[i]);
}

/* Caesar titkosítás A->B kulccsal */
class ABCaesar {
  public:
    char operator() (char c) {
      if (c == 'z')
        return 'a';
      else
        return c+1;
    }
};

/* Caesar titkosítás megadható kulccsal */
class Caesar {
  private:
    char kulcs;

  public:
    Caesar(char kulcs) : kulcs(kulcs) {}
    char operator() (char c) {
      return (c-'a' + kulcs-'a')%('z'-'a'+1) + 'a';
    }
};

/* Vigenere-féle titkosítás */
class Vigenere {
  private:
    int hanyadik = 0;
    std::string kulcs;
  public:
    Vigenere(std::string const & kulcs) : kulcs(kulcs) {}
    char operator() (char c) {
      char k = kulcs[hanyadik];
      hanyadik = (hanyadik+1) % kulcs.length();
      return (c-'a' + k-'a')%('z'-'a'+1) + 'a';
    }
    void reset() {
      hanyadik = 0;
    }
};


int main() {
  std::string szoveg = "alma";

  ABCaesar abc;
  //~ Caesar  c('d');
  //~ Vigenere t("pop");
  titkosit_template(szoveg, abc);

  std::cout << szoveg << std::endl;
}